Sistem za Upravljanje Sajtom


Šta je SUS?

Sistem za upravljanje sajtom, skraćeno SUS, je web softver namenjen brzom i lakom pokretanju novog sajta i njegovom upravljanju.

SUS je namenjen preduzetnicima, zanatlijama, malim trgovačkim radnjama i pojedincima koji tragaju za jednostavnim i upotrebljivim rešenjima. Ukoliko ne želite da plaćate skupe programerske usluge i želite da bez prepreka upravljate vašim sajtom, SUS je odličan izbor za vas.

Pročitaj više

Cena

Prvo probajte pa platite. Probni period je 7 dana. Ukoliko niste zadovoljni, niste u obavezi da platite.

Godišnji iznos za korišćenje SUS je 3.200 din sa uračunatim PDV-om.

Nakon plaćanja, u prvih 30 dana, ukoliko niste zadovoljni, bespogovorno vraćamo kompletan uplaćen iznos.

Pročitajte više o SUS i tome na kojim principima funkcioniše vaš sajt.


KategorijeGoogle+