Baze podataka

Internet partner agencija je specijalizovana za izradu baza podataka u okviru MySQL sistema za upravljanje bazama podataka.

Na području ex-YU jedini smo Certified MySQL 5.0 Developer.

Baze podataka služe da:

  • Organizovano skladištite podatke
  • Lako sortirate podatke koji su vam potrebni za upravljanje
  • Štedite na papiru, ljudskim resursima i finansijama, a time povećavate efikasnost poslovanja vaše kompanije.

Zašto mi je potrebna relaciona baza podataka?

Ukoliko vaša organizacija prikuplja i obrađuje velike količine podataka, jedini način da ih kvalitetno skladištite i nakon toga koristite jeste baza podataka zasnovana relacionom modelu podataka. Relacioni model podataka vam omogućava da izveštaji koji se koriste u donošenju poslovnih i strategijskih odluka dobijaju na snazi i dovode do odluka koje mogu rezultirati povećanjem profitne stope i postizanjem komparativne prednosti. 

Primer relacione baze možete preuzeti klikom na ovaj link