VirtueMart funkcije

VirtueMart je složen sistem sa puno opcija.

Pristup opcijama moguć je pomoću panela za administraciju:

 

ili pomoću kontrolne table: