Podešavanje opcije "Opširnije"

Na kraju forme za upis članka nalazi se dugme "Opširnije".

 

1. Kliknite na poziciju ćlanka gde želite da ubacite opciju "Opširnije"

2. Na dnu forme za unos članaka, kliknite na dugme "Opširnije".

3. Na poziciji članka gde ste kliknuli pojaviće se linija koja vrši željenu opciju