Kreiranje relacije 1 na 1 na 1

Opis problema: Želite da na sajtu uvedete mogućnost različitih izbora usluga. Najbolji primer je Facebook i opcije za disable notifications.

Na Facebook-u postoji veliki broj opcija i njihovo dodavanje je u stalnom porastu.

Kreiranje relacije 1 na 1 na 1 jeste ustvari kreiranje relacije Više na Više uz dodavanje unique index-a nad dva polja.
Evo i primera…
Detaljnije

install suPHP na Ubuntu 11.04

instaliranje suPHP na Ubuntu 11.04 je krajnje jednostavno

1. sudo apt-get install libapache2-mod-suphp
2. sudo a2dismod php5
3. sudo a2enmod  suphp
4. sudo vi /etc/suphp/suphp.conf
;Loglevel
loglevel=info
Ako je sve OK promenite loglevel na warn

Detaljnije

Hakovanje sajta putem GET i POST metoda

Pre par godina izradili smo sajt za kontrolu kućnih finansija.
Nažalost, ciljna grupa koja bi koristila ovakvu aplikaciju je vrlo, vrlo mala i nakon par početnih verzija web aplikacije (sajta)  nismo imali daljeg interesa da je unapređujemo pa je aplikacija ostala nepromenjena već par godina.

Detaljnije